Розробка дослідницького оснащення для Запорожінструмент

Замовниками послуг виступила компанія «Запорожінструмент» до складу якої входять ЗАТ “Запорізький інструментальний завод ім. Войкова” та ЗАТ «Харківський інструментальний завод». Компанія спеціалізується на виробництві різьбонарізного інструмента, різьбових калібрів, розробці технологій пов’язаних зі спеціальним інструментом та у наданні інженерно-технічних послуг.

Компанія здійснювала розробку технології для виготовлення спеціального виробу складної форми з листової заготовки, проєктування та виготовлення експериментальної оснастки. Оснастка проектувалась під два типи обладнання (кривошипний та гідравлічний преси) з вимогою щодо можливості використання як ручного так і автоматизованого отримання виробу. Весь інструмент повинен бути швидко-з’ємним.

Під час роботи над проєктом, компанія зіткнулася з необхідністю розробити унікальне оснащення для проведення досліджень з урахуванням існуючого обладнання.

Було поставлено задачу розробити технологію, спроєктувати оснащення для проведення досліджень, урахувати простоту виготовлення та підвищену стійкість інструмента, можливість швидкої переналадки штампу та невелику металоємність оснастки (рис.1). А також необхідно надати рекомендації щодо можливості використання того чи іншого обладнання, або запропонувати обладнання з підвищеною працездатністю.

Виходячи з завдання було проведені технологічні розрахунки та спроєктовано універсальний експериментальний штамп (рис.2) зі змінним інструментом (рис.3) для виготовлення вихідного виробу.

Результати проєкту були представлені у вигляді розрахунків на стійкість інструмента, конструкторської документації та 3D моделях для виготовлення на станках з ЧПК.

А також було розроблено рекомендації щодо можливості використання того чи іншого обладнання та запропоновано обладнання з підвищеною працездатністю (рис.4).

За результатами проєкту було розроблено технологію, спроєктовано штамп зі змінним інструментом на 15 операцій листового штампування для проведення досліджень, проведено розрахунки на стійкість інструмента. А також надано рекомендації щодо можливості використання наявного обладнання та запропоновано та спроєктовано роторну стрічку для збільшення працездатності.