Проєктування електронних модулів для ПрАТ «ПЛУТОН»

Компанія: ПрАТ «ПЛУТОН», Запоріжжя 

Розробник: магістр НУ «Запорізька політехніка» Артем Котенко

Завдання проекту:  створення концепції та дизайну DIN-модуля драйвера двигуна.

Мета проекту: управління потужним двигуном вручну за допомогою ізольованого входу та за допомогою інтерфейсів CAN або RS-485.

Проект:  Проведено проєктування друкованих плат модуля драйверу двигуна.  Модуль має захист від перевантаження по струму, зворотної полярності, захист від електростатичного розряду та схему захисту від перенапруги. Світлодіоди стану розташовані під світловодами, використовуються для відстеження перемикання драйверів та стану мікроконтролеру.