Освіта та просвіта

Одна з головних ролей Центру 4.0 полягає в зростанні обізнаності, знань та компетенцій учасників ринку в технологіях Індустрії 4.0.

Відповідно, Центр 4.0 пропонує широку програму просвітніх та освітніх заходів, на яких учасники ринку можуть отримати необхідну інформацію та знання в сфері діджиталізації виробництв, нових технологій 4.0 й, таким чином, поступово покращувати власну конкурентоспроможність. 

Для досягнення цих просвітніх цілей, Центр 4.0 координує календарний графік подій, в які залучаються кращі фахівці факультетів та кафедри, які співпрацюють з Центром 4.0. В рамках цих заходів велика увага приділяється практичим кейсам, кращим практикам, розділенню досвіду впровадження технологій Індустрії 4.0. 

Спільно з кластером ІАМ фахівці Центру 4.0 також організують відвідання МСП регіону, які впроваджують технології 4.0, й таким чином ознайомлення з кращими практиками відбувається на промислових виробництвах.