Прикладні розробки в сфері Advanced Materials

Технологія спеціальної деформаційної обробки металів та сплавів

Технологія може бути застосована для виробництва заготовок деталей авіаційних та ракетних двигунів, супутників, радіоприладів, імплантів та інших прецензійних виробів розміром до 100х30х30 мм. Її основними споживачами можуть бути різноманітні підприємства високотехнологічних галузей промисловості (у тому…

Технологія виробництва напівфабрикатів інтерметалідних γ-TiAl сплавів

Дослідження спрямовано на розробку комплексної ресурсозберігаючої технології виготовлення напівфабрикатів інтерметалідних γ-TiAl сплавів для авіаційної техніки, зокрема лопаток компресору. Розроблено структуру принципово нової, у порівнянні з існуючими, технології виготовлення напівфабрикатів зі сплавів на основі алюмінідів титану…

Моделювання процесу пошарового синтезу матеріалу в програмі ANSYS

Під терміном пошарового синтезу матеріалу в даній випадку розуміється селективне лазерне спікання/плавлення (СЛС). Суть проекту полягає у вирішенні нестаціонарної теплової задачі «Transient Thermal» поєднаної з модулем стаціонарного міцнісного розрахунку «Static Structural». В результаті даного розрахунку…

Технологія спеціальної деформаційної обробки металів та сплавів

Пропонуємо розробку технології, спеціального оснащення та устаткування для деформації металів та сплавів з низькою пластичністю і виконання робіт щодо деформування заготовок замовника методами гвинтової екструзії та реверсивного зсуву для підвищення рівня механічних і спеціальних властивостей.Технологія…

Підвищення якості поверхні та поверхневого шару деталей, отриманих за допомоги адитивних технологій, алмазним вигладжуванням

Пропонуємо послуги алмазного вигладжування виробів після операцій механічної обробки, що дозволить знизити шорсткість поверхні та зміцнити їх поверхневий шар. Перевагою даного виду обробки є його універсальність та висока продуктивність. Також можлива розробка технології та спеціального…

Розробка жароміцних нікелевих сплавів

Пропонуємо послуги з розробки та удосконалення ливарних жароміцних нікелевих сплавів та комплексного дослідження їх структури та механічних властивостей. Для металографічних досліджень застосовуються оптичні мікроскопи та растровий електронний мікроскоп, рентгенівський дифрактометр дозволяє встановити фазовий склад сплаву.…

Розробка жаростійких ущільнювальних покриттів

Вітчизняний виробник авіаційних двигунів АТ «Мотор Січ», що виготовляє значну номенклатуру двигунів та активно проводить дослідження і розробки з підвищення надійності поставив метою розробити жаростійке ущільнювальне покриття, що могло б працювати в умовах температур близько…

Розробка жароміцних нікелевих сплавів

Для успішного розвитку економіки України необхідно підвищення конкурентоспроможності високотехнологічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, засноване на модернізації наукової і промислової сфери. Багаторічна практика показує, що більше 80% інноваційних розробок базується на впровадженні нових матеріалів…

Підвищення якості поверхні та поверхневого шару деталей, отриманих за допомоги адитивних технологій, алмазним вигладжуванням

Метод обробки може бути застосовано для підвищення параметрів якості поверхневого шару конструктивних концентраторів напружень деталей авіаційної та ракетної галузі, синтезованих селективним лазерним спіканням (СЛС). Основними споживачами є підприємства які за мету ставлять розширення сфери застосування…