Підвищення якості поверхні та поверхневого шару деталей, отриманих за допомоги адитивних технологій, алмазним вигладжуванням

Пропонуємо послуги алмазного вигладжування виробів після операцій механічної обробки, що дозволить знизити шорсткість поверхні та зміцнити їх поверхневий шар. Перевагою даного виду обробки є його універсальність та висока продуктивність. Також можлива розробка технології та спеціального оснащення для алмазного вигладжування конструктивних концентраторів напружень деталей машин з метою підвищення їх несучої здатності.
Метод обробки може бути застосовано для підвищення параметрів якості поверхневого шару конструктивних концентраторів напружень деталей авіаційної та ракетної галузі, синтезованих селективним лазерним спіканням (СЛС). Основними споживачами є підприємства які за мету ставлять розширення сфери застосування адитивних технологій, насамперед СЛС.
На даному етапі розвитку адитивних технологій їх широкому розповсюдженню заважає різноміцність конструкцій та висока чутливість до концентраторів напружень деталей отриманих за цими технологіями. Тому для розширення сфери застосування адитивних технологій є актуальним застосування локального пластичного деформування конструктивних концентраторів напружень для підвищення якості деталей в цілому.
Спосіб підвищення якості поверхні, що пропонується, дозволяє виконувати локальне пластичне деформування алмазним вигладжуванням конструктивних концентраторів напружень деталей синтезованих СЛС з порошкових матеріалів (інтерметалідних γ-TiAl та нікелевих сплавів типу INCONEL 718). Застосування раціонального поєднання режимних параметрів алмазного вигладжування конструктивних концентраторів напружень дозволило підвищити параметри їх якості (шорсткість, мікротвердість, залишкові напруження) по поверхні та у поверхневому шарі.

Це відбувається за допомоги розробленої спеціальної технологічної оснастки, яка дозволяє зміцнювати конструктивні концентратори напружень типу «галтель», «поверхня поєднання отвору та валу» на сучасних верстатах з ЧПК.

В залежності від механічних властивостей досліджуваних матеріалів раціональне поєднання режимних параметрів буде різним. Встановлено, що для формування наклепу найбільшу значимість буде мати зусилля вигладжування та радіус сфери вигладжувача, а для шорсткості подача та радіус сфери вигладжувача. Отримано, що найбільшого наклепу можна досягти при зміцненні з великою подачею та малим радіусом вигладжувача, а найкращої шорсткості навпаки. Тому для досягнення найбільшої ефективності алмазного вигладжування необхідно визначитися які параметри якості для деталі будуть вирішальними.

Спосіб підвищення якості досліджено для пластичних та непластичних матеріалів та застосовано на провідних підприємствах Запоріжжя. Результатом впровадження є розширення сфери застосування адитивних технологій та зниження собівартості виробництва деталей авіаційної та ракетної галузі

Вишнепольський Євген Валерійович

Старший викладач

Кафедра «Технологія машинобудування»

Національний університет «Запорізька політехніка»

вул. Жуковського 64, Запоріжжя, Україна, 69063

Е-mail: vishnep@zntu.edu.ua

Контактний тел.: +38(067)696-06-98