Категорія: Advanced materials

Технологія спеціальної деформаційної обробки металів та сплавів

Від admin

Технологія може бути застосована для виробництва заготовок деталей авіаційних та ракетних двигунів, супутників, радіоприладів, імплантів та інших прецензійних виробів розміром до 100х30х30 мм. Її основними споживачами можуть бути різноманітні підприємства високотехнологічних галузей промисловості (у тому числі військові), у яких є потреба у матеріалах з особливими властивостями. На теперішній час підвищення рівня механічних, фізичних та спеціальних…

Технологія виробництва напівфабрикатів інтерметалідних γ-TiAl сплавів

Від admin

Дослідження спрямовано на розробку комплексної ресурсозберігаючої технології виготовлення напівфабрикатів інтерметалідних γ-TiAl сплавів для авіаційної техніки, зокрема лопаток компресору. Розроблено структуру принципово нової, у порівнянні з існуючими, технології виготовлення напівфабрикатів зі сплавів на основі алюмінідів титану з низькою собівартістю та високим рівнем механічних властивостей. Це досягається за допомогою застосування і поєднання методів саморозповсюджувального високотемпературного синтезу (СВС)…

Моделювання процесу пошарового синтезу матеріалу в програмі ANSYS

Від admin

Під терміном пошарового синтезу матеріалу в даній випадку розуміється селективне лазерне спікання/плавлення (СЛС). Суть проекту полягає у вирішенні нестаціонарної теплової задачі «Transient Thermal» поєднаної з модулем стаціонарного міцнісного розрахунку «Static Structural». В результаті даного розрахунку є можливість проаналізувати теплонапружених стан деталі в процесі пошарового формування на кожному шарі друку, по закінченню процесу друку отримати остаточну…

Технологія спеціальної деформаційної обробки металів та сплавів

Від admin

Пропонуємо розробку технології, спеціального оснащення та устаткування для деформації металів та сплавів з низькою пластичністю і виконання робіт щодо деформування заготовок замовника методами гвинтової екструзії та реверсивного зсуву для підвищення рівня механічних і спеціальних властивостей.Технологія може бути застосована для виробництва заготовок деталей авіаційних та ракетних двигунів, супутників, радіоприладів, імплантів та інших прецензійних виробів розміром до…

Підвищення якості поверхні та поверхневого шару деталей, отриманих за допомоги адитивних технологій, алмазним вигладжуванням

Від admin

Пропонуємо послуги алмазного вигладжування виробів після операцій механічної обробки, що дозволить знизити шорсткість поверхні та зміцнити їх поверхневий шар. Перевагою даного виду обробки є його універсальність та висока продуктивність. Також можлива розробка технології та спеціального оснащення для алмазного вигладжування конструктивних концентраторів напружень деталей машин з метою підвищення їх несучої здатності.Метод обробки може бути застосовано для…

Розробка жароміцних нікелевих сплавів

Від admin

Пропонуємо послуги з розробки та удосконалення ливарних жароміцних нікелевих сплавів та комплексного дослідження їх структури та механічних властивостей. Для металографічних досліджень застосовуються оптичні мікроскопи та растровий електронний мікроскоп, рентгенівський дифрактометр дозволяє встановити фазовий склад сплаву. Для встановлення довготривалої та короткочасної міцності застосовується обладнання механічної лабораторії, тут також можна провести дослідження на твердість, ударну в’язкість та…