Обмеження маси оснастки для Triada-Welding

Замовником послуг виступала компанія Triada-Welding – інжинірингова компанія, системний інтегратор роботизованих комплексів. Компанія спеціалізується у наданні інженерно-технічних послуг, розробці технологій, пов’язаних з розвитком і становленням різних зварювальних виробництв.

Компанія здійснювала проєктування та виготовлення оснастки для виготовлення гофрованих баків силових трансформаторів. Оснастка разом з виробом розташовувались на маніпуляторі, який входив до складу роботизованого зварювального комплексу. Під час роботи над проєктом, компанія зіткнулася з необхідністю обмеження маси оснастки, оскільки вантажопідйомність маніпулятора була менша ніж сумарна маса виробу та попередньо спроєктованої оснастки.

Було поставлено задачу по проектуванню платформи маніпулятора з мінімальною вагою, яка б відповідала умовам міцності та надійності при заданих навантаженнях. Також необхідно було розрахувати максимальний прогин колон, які слугують для фіксації конструкції на маніпуляторі (рис.1).

Були проведені розрахунки у програмному комплексі системи CAE.

Завданням розрахунку стало визначення найбільш напружених зон, а також величини максимального приведеного напруження і результуючого переміщення.

Результати розрахунку були представлені графічно у вигляді ізоповерхонь геометричній моделі та у вигляді векторного уявлення з наведеної шкалою, в якій дається взаємна відповідність між кольором і цифровими даними (рис. 2-3).

При використанні програми CAE за методу кінцевих елементів розрахункова схема (геометрична модель) була максимально наближена до реальної конструкції та відповідала кресленням або 3D –моделі.

Після побудови геометричної моделі було згенеровано сітку кінцевих елементів відповідно до розмірності моделі.

За результатами розрахунку було прийнято рішення зменшити товщину листа основи маніпулятора з 16 до 12 мм, зробити вирізи у ненапружених частинах основи та змінити у місцях прикладення навантаження перетин ребр жорсткості з І-перетину на Т-перетин.