Програмування промислових роботів

Мета курсу – надати практичний досвід програмування і налаштування промислових роботів.

Цільова аудиторія: всі, хто цікавиться промислової робототехнікою; фахівці підприємств, чиї обов’язки пов’язані з обслуговуванням і програмуванням роботів (програмісти, сервісні інженери); інтегратори; оператори роботів.

Пере реквізити: базові знання інформаційних та комп’ютерних технологій

ТЕМИ:

Компоненти роботизованого технологічного комплексу. Основні вузли. Порядок вмикання та вимикання.

Безпечна експлуатація робота і контролера

Пульт управління роботом. Ручне управління рухом робота з пульта управління.

Системи координат робота. Рух осей робота в різних системах координат.

Типи траєкторій руху робота.

Швидкість руху робота.

Визначення, калібрування інструментів (точка TCP) і робочих об’єктів.

Створення, редагування, копіювання, перейменування, завантаження і збереження програм.

Програмування руху робота з урахуванням параметрів інструменту і з застосуванням робочих об’єктів

Корегування параметрів існуючих команд руху та інструкцій

Узгодження програм, суміщення першого та останнього кроку програми.

Перевірка програми в ручному режимі.

Створення спеціалізованої технологічної програми

Цикли та умовні вирази

Режими захисту

Виведення робота з різних типів зіткнення.

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ:

1) Вивчення користувацького інтерфейсу та функцій пристрою вводу-виводу контролера промислового робота.

2) Налаштування центральної точки інструмента промислового робота

3) Системи координат промислового робота та рух його осей

4) Створення траєкторної програми задач для промислового робота

5) Використання змінних та умовних операторів при створенні програми задач для промислового робота

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Знання принципів управління роботом і вимог безпеки праці.

Вміння програмувати робота з пульта.

Вміння використовувати сигнали робота.

Вміння налаштовувати призначену систему координат і систему координат інструмента робота.

Вміння програмувати цикли і умовні вирази.

Вміння створювати підпрограми.

Вміє робити резервну копію програми і системи.

Тривалість тренінгу: 40 годин