Математичне та комп’ютерне моделювання автоматизованих електротехнічних комплексів та систем

Потенційні клієнти 

Проєктні фірми та організації, малі та середні підприємства, науково-виробничі об’єднання, діяльність яких пов’язана з розробкою, модернізацією, обслуговуванням систем автоматизації технологічних процесів та комплексів.

Опис послуг, які запропоновані 

Вивчення можливостей математичних і комп’ютерних моделей при проведенні попередніх експериментів при розробці нових і модернізації існуючих систем автоматичного керування електротехнічними комплексами та системами.

Тривалість: 3 дні

Попередня підготовка: не потрібна

Основні теми занять:

  • ознайомлення з принципами і методами побудови імітаційних моделей на конкретних прикладах. 
  • вивчення особливостей комп’ютерних моделей при налаштуванні регуляторів та дослідженні перехідних процесів автоматизованих електротехнічних комплексів та систем.

Результати, які будуть отримані 

Зменшення часу та матеріальних витрат на проведення попередніх експериментів при модернізації існуючих або розробці нових автоматизованих електротехнічних комплексів та систем.

Сфери застосування

При модернізації існуючих або розробці нових автоматизованих електротехнічних комплексів та систем проектувальники стикаються з труднощами при проведенні попередніх експериментів, проведенні налагодження нової системи, які викликані неможливістю або великою вартістю зупинки технологічного процесу, або ризиками, пов’язаними з можливістю пошкодження обладнання. Тому актуальним є проведення попередніх випробувань на математичних або комп’ютерних імітаційних моделях.Комп’ютерні лабораторії (ауд. 521, 524) обладнані достатньою кількістю сучасних комп’ютерів з необхідним програмним забезпеченням, що дає можливість проведення як індивідуальних, так і групових занять з одночасним виконанням типових навчальних завдань. Для якісного забезпечення навчального процесу в лабораторіях встановлено лазерні проектори, екрани та магнітні дошки.

Контакти: Назарова Олена Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри електропривода та автоматизації промислових установок НУ «Запорізька політехніка», тел. +380661619080 (viber, telegram), email: nazarova16@gmail.com.