Міждоменні компетенції для забезпечення здорової та безпечної роботи у XXI столітті

Національний університет «Запорізька політехніка» є грантхолдером та координатором міжнародного проєкту 619034-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Cross-domain competences for healthy and safe work in the 21st century» [WORK4CE].

Основними завданнями проєкту є розробка нової форми співпраці між університетами та підприємствами в епоху цифрових технологій для покращення працевлаштування випускників; надання новітніх компетентностей, що необхідні для працевлаштування, для формування робочого простору майбутнього; просування міжнародного та міждисциплінарного напрацювання навчального змісту моделі компетентності для Роботи 4.0.

Проєкт розпочався 15 листопада 2021 та буде виконуватись 3 роки в консорціумі з європейськими, українськими та азербайджанськими університетами.

В якості моделі керування проєктом було обрано методологію Scrumban, що дозволяє ітеративно нарощувати результати. Так, з моменту підписання грантової угоди з донором (Європейським Союзом) до офіційного старту проєкту, координатором проєкту к.т.н., проф. Г.В. Табунщик було проведено робочі зустрічі з представниками українських та азербайджанських університетів, взято активну участь у заходах для представників команд-переможців конкурсу Програми Еразмус+ КА2: Розвиток потенціалу вищої освіти (CBHE) з країн-членів і партнерів Програми з координаторами проектів від Виконавчого агентства ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА), представниками Генеральних Директоратів ЄС, Представництв ЄС в країнах-партнерах, Національних Еразмус+ офісів і Національних агентств Еразмус+.

Партнерство:

– Університет прикладних наук та мистецтв м. Дортмунда, Німеччина

– Католицький університет Льовена, Бельгія

– Університет Басків Більбао, Іспанія

– Київський Національний Університет Архітектури та Будівництва, Україна

– Західноукраїнський Національний Університет, Україна

– Академія Державного Податкового комітету Азербайджану, Азербайджан

– Азербайджанський Державний Університет Нафти та Промисловості, Азербайджан

– Азербайджанський Університет Архітектури та будівництва, Азербайджан

Мета та завдання проєкту:

Розроблення нової форми співпраці між університетами та підприємствами в епоху цифрових технологій для покращення працевлаштування випускників; надання новітніх компетенції, що пов’язані з компетенція ми, необхідними для працевлаштування, для формування робочого простору майбутнього (Модель компетентності для роботи 4.0 та Модель зрілості цифрової трансформації); просування міжнародного та міждисциплінарного напрацювання навчального змісту моделі компетентності для роботи 4.0.

Завдання проєкту:

– Розроблення портфоліо з 9 eLearning модулів та відкритих освітніх ресурсів(OER) відповідно до моделі компетентності для Роботи 4.0

– Упровадження підходу спільного виробництва для академічних та професійних експертів у 9 віртуальних відкритих спільнотах практиків

– Розроблення системи сертифікації з професійними стандартами для підвищення відповідності та прийняття підприємствами

– Навчання викладачів та тренерів компаній та об’єднання їх у відкриті спільноти практиків

– Розроблення моделі компетентності для Роботи 4.0 студентам, професіоналам та керівникам

– Оновлення 8 освітньо-професійних/освітньо-наукових програм другого (магістерського) рівня вищої освіти обов’язковими та вибірковими компонентами

– Співпраця магістерських програм у віртуальній, міжнародній магістерській школі з обміном та подвійними дипломами

Напрями діяльності за проєктом:

– Налаштування платформи для співпраці та електронного навчання, документообігу та співпраці;

– Розроблення дидактичної концепції професійної і вищої спеціалізованої освіти

– Розроблення концепції відкритих спільнот практиків

– Розроблення 9 компонентів магістерських програм + модуль для навчання тренерів та викладачів

– Пілотне викладання та навчання для тренерів

– Розроблення керівництва з управління якістю WORK4CE

– Забезпечення аналізу даних за результатами оціночного опитування

– Розроблення та підтримка порталу для публікації модулів як OER

– Сертифікація модулів IPMA, IEEE, ECQA

– Цифровий маркетинг та комунікація

– Управління проєктами

– eLearning компоненти магістерських програм та освітні ресурси

– Цифровий портал WORK4CE

– Модулі та тренінги для навчання тренерів та викладачів

– Відкриті спільноти практиків з постійним спільним виробництвом, випуском вмісту, QM

– Система сертифікації

– Віртуальна магістерська школа з пакетами спеціалізації

– Оновлення навчальних програм та подвійні дипломи

– Пакети професійної та вищою спеціалізованої освіти

– Лабораторії спільного створення цифрових сервісів

Оскільки цифрові модулі, що будуть розроблені під час виконання проєкту, повинні забезпечити міждоменні компетентності, робоча група від НУ «Запорізька політехніка» складається з представників 4 факультетів (ТФ, КНТ, МТЕ, БАД):

– Кузькін О.Ф. – д.т.н., декан транспортного факультету;

– Карпенко А.В. – д.е.н., професор кафедри економіки та митної справи;

– Каплієнко Т.І. – к.т.н., доцент кафедри програмних засобів;

– Пархоменко А.В. – к.т.н., доцент кафедри програмних засобів;

– Плинокос Д.Д. – к.е.н, доцент кафедри підприємництва торгівлі та біржової діяльності, керівник Центру інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва.;

– Субботін С. О. – д.т.н., завідувач кафедри програмних засобів;

– Табунщик Г.В. – к.т.н., професор кафедри програмних засобів.

За підтримки Запорізького кластеру «ІАМ» відбулися зустрічі з керівництвом кластеру та робочі візити на підприємства регіону. Координатор проєкту, проф. Г.В. Табунщик презентувала ідеї співпраці на заході TECHNOLOGY and INNOVATION DAY 2021, мета якого – об’єднати промисловців усього регіону із закладами вищої освіти та органами місцевої влади. Наразі проводиться робота щодо розробки стратегії співраці та прогнозування необхідних компетентностей випускників університетів.

Координатор проекту:

Національний університет «Запорізька політехніка»

вул. Жуковського, 64

м.Запоріжжя, 69063, Україна

Відповідальна особа: Табунщик Галина Володимирівна, к.т.н., проф., професор кафедри програмних засобів

e-mail: galina.tabunshchik@gmail.com

тел. +38 097 3798276