Автоматизований електропривод на базі SIEMENS (базовий курс)

Потенційні клієнти 

Проєктні фірми та організації, малі та середні підприємства, науково-виробничі об’єднання, діяльність яких пов’язана з розробкою, модернізацією, обслуговуванням систем автоматизації технологічних процесів та комплексів з використанням обладнання SIEMENS.

Опис послуг, які запропоновані 

Ознайомлення з обладнанням SIEMENS, його можливостями, організацією підключень технологічного обладнання, узгодження та налагодження програмного забезпечення. 

Тривалість: 3 дні.

Попередня підготовка: не потрібна.

Основні теми занять:

  • Вивчення можливостей LOGO!
  • Програма LogoSoft Comfort для роботи з LOGO! 
  • Вивчення можливостей контролера Simatic S7-200.
  • Програма STARTER для параметризації і онлайн роботи електроприводів.
  • Вивчення можливостей SINAMICS G110.
  • Вивчення можливостей Micromaster 440.

Результати, які будуть отримані 

Теоретичні знання та практичні навички, необхідні для організації та налагодження систем автоматизації технологічних процесів та комплексів з використанням обладнання SIEMENS. Впровадження сучасних технологій підвищить ефективність використання технологічного обладнання та продуктивність праці

Призначення

Більшість виробництв, що розвиваються, прагнуть підвищення продуктивності та якості випущеної продукції, мінімізації людської праці, покращення умов праці. Цього можна досягти шляхом автоматизації технологічного процесу з використанням сучасної якісної мікропроцесорної та мікроконтролерної техніки. Разом з цим виробники стикаються з певними труднощами, які пов’язані з організацією підключень існуючого технологічного обладнання до нового, узгодження та налагодження програмного забезпечення. 

Матеріально-технічне забезпечення

На базі розробленого програмно-апаратного комплекса вивчається як фізичне моделювання (на базі контролера, панелі оператора, органів керування, частотних перетворювачів і двигунів) так і математичне (проміжних елементів, виконавчих механізмів і власне самого технологічного процесу). Це дозволяє об’єднати переваги обох методів, а саме вивчення сучасної елементної бази систем автоматизації і електропривода й водночас можливість широкого вибору моделей різних технологічних процесів (при наявності заздалегідь розроблених математичних моделей). В основу створення стенда покладені три основні ідеї: реальне обладнання керування і віртуальний технологічний об’єкт; можливість вільної конфігурації з’єднань обладнання стенда між собою, а також з моделлю об’єкта керування та використання кута повороту і частоти обертання вала двигуна як вхідних координат для моделі об’єкта керування. 

Центральним елементом стенда є спеціально розроблена мікропроцесорна плата комутатора, до якої підключені всі фізичні входи і виходи обладнання, розташованого на стенді, а саме: органи керування та індикації, інтелектуальне реле LOGO!, контролер S7-200, частотні перетворювачі Sinamics G110 i Micromaster 440. Крім того, комутатор дозволяє з’єднати реальне обладнання стенда з віртуальною моделлю технологічного процесу.

Комп’ютерна лабораторія автоматизації та електроприводів ЗНТУ-SIEMENS (ауд.524) обладнана 5 сучасними спеціалізованими комплексними стендами Industrial Automation фірми Siemens, 18 комп’ютерами з виходом в Інтернет та обладнана мультимедійними засобами для ведення семінарів і лекцій, що дає можливість проведення як індивідуальних, так і групових занять з одночасним виконанням типових навчальних завдань.

Контакти: Назарова Олена Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри електропривода та автоматизації промислових установок НУ «Запорізька політехніка», тел. +380661619080 (viber, telegram), email: nazarova16@gmail.com