Аналіз стійкості конструкції для ALTEK

Замовником послуг виступала компанія ALTEK (“Зелене живлення”) — найбільший імпортер, виробник та розробник обладнання для альтернативної енергетики в Україні.

Компанія здійснювала проєктування та виготовлення  опірних конструкцій для встановлення панелей сонячних електростанцій. Під час роботи над проєктом компанія зіткнулася з необхідністю упевнитися в стійкості даної конструкції разом зі змонтованими  панелями під час дії вітрового та снігового навантаження (рис.1).

Були проведені розрахунки у програмному комплексі системи CAE.

Завданням розрахунку стало визначення найбільш напружених зон, а також величини максимального приведеного напруження і результуючого переміщення.

Результати розрахунку були представлені графічно у вигляді ізоповерхонь геометричній моделі та у вигляді векторного уявлення з наведеної шкалою, в якій дається взаємна відповідність між кольором і цифровими даними (рис. 2-3).

При використанні програми CAE за методу кінцевих елементів розрахункова схема (геометрична модель) була максимально наближена до реальної конструкції та відповідала кресленням або 3D –моделі.

Після побудови геометричної моделі було згенеровано сітку кінцевих елементів відповідно до розмірності моделі.

За результатами розрахунку було встановлено, що спроєктована конструкція повністю відповідає критеріям міцності та стійкості під дією заданого навантаження. Результати було поширено на всю серію типових конструкцій, що пропонує компанія.