Інноваційна мультидисциплінарна навчальна програма для підготовки бакалаврів та магістрів зі штучних імплантів для біоінженерії

Мета та завдання проекту:

– Підготовка висококваліфікованих випускників з інтелектуальних штучних імплантатів

– Покращення рівня інтернаціоналізації та міжрегіонального співробітництва

– Розвиток інновацій у трикутнику знань у галузі проектування, виготовлення та обслуговування штучних імплантів

Завдання проекту:

– Розробити навчальний план бакалаврів/магістрів в галузі штучних імплантатів для біотехнології

– Створити мережу контактів для співробітництва в області біоінженерії штучних імплантатів на міжрегіональному рівні

– Сформувати компетенції та навички, необхідні для ринку праці в біоінженерії штучних імплантатів

Напрями діяльності за проектом:

– Порівняльний аналіз, оцінка та розробка стратегічного плану

– Розробка навчального плану. Основний ступінь бакалавра / магістра в галузі штучних імплантатів для біоінженерії

– Управління якістю та забезпечення якості

– Створення співпраці між університетами та підприємствами

– Управління проектом

Очікувані результати:

I. Нові курси з штучних імплантатів для біоінженерів

II. Нові компетенції в штучних імплантатах для біоінженерів

III. Модернізовані та нові BIONIC лабораторії

IV. Навчальні курси для академічного та неакадемічного персоналу

V. Конкурс студентських проектів

VI. Мережа контактів для співробітництва

Партнерство:

Університет Політехніки Мадрида (Іспанія)

Інженерний технікум Самі Шамона (Ізраїль)

Запорізький національний технічний університет (Україна)

Краківський технологічний університет (Польща)

Університет постійної освіти – Дунайський університет Кремс (Австрія)

Томас Мор Мехелен – Антверпен (Бельгія)

Університет Бар Ілан (Ізраїль)

Холонський технологічний інститут (Ізраїль)

Міжвузівський обчислювальний центр (Ізраїль)

Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів імені М.І.Ситенка НАМНУ» (Україна)

Донбаська державна машинобудівна академія (Україна)

Вінницький національний технічний університет (Україна)

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» (Україна)

Координатор проекту від України:

Запорізький національний технічний університет

Жуковського, 64, 69063, Запоріжжя, Україна

тел. (061) 764-25-06 факс (061) 764-21-41 E-mail: rector@zntu.edu.ua

Відповідальна особа: Табунщик Галина Володимирівна, професор кафедри програмних засобів

тел.: +380973798276, +380617698267, e-mail: galina.tabunshchik@gmail.com